Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Hiệp Hội Gỗ Cứng Xẻ Hoa Kỳ

Hiệp hội Gỗ Cứng Xẻ Hoa Kỳ, National Hardwood Lumber Association – gọi tắt là NHLA là một nhóm phân loại gỗ cứng của Mỹ , Hiệp hội được thành lập vào năm 1898 để chuẩn hóa các tiêu chuẩn cho gỗ xẻ. Trước đây, gỗ xẻ được phân loại bởi các nhà máy  riêng lẻ và không có tiêu chuẩn giữa các nhà máy. 

Hiệp Hội Gỗ Cứng Xẻ Hoa Kỳ
Hiệp Hội Gỗ Cứng Xẻ Hoa Kỳ


Các hiệp hội khác
  1. Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ Tp HCM ( Hawa )
  2. Hiệp Hội đồ gỗ Đông Nam Á (ASEAN Furniture Industries Council – AFIC).
    Liên Minh lâm sản hợp pháp (Forest Legality Alliance – FLA) (Hoa Kỳ).
  3. Mạng lưới các đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam (Forest Sector Support Partnership – FSSP).Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét