Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

TÁN CẤY

        Tán cấy ( screw in dowel ), hay còn gọi là ốc cấy, là một loại ngũ kim ngành gỗ làm bằng nguyên liệu antimon, bề mặt bên ngoài được xi 7 màu. Tán cấy dùng chung với bulon lục giác và long đền để tạo thành một bộ, được sự dụng trong ngành gỗ để bắt bắt các liên kết các chi tiết gỗ với nhau. Tán cấy dùng cho hàng lắp ráp.tán cấy
Bulon lục giác chìm 6x50mm và ốc cấy 6x15mm
Bulon lục giá, lon đền, tán cấy
Bài viết liên quan

  1. Antimon
  2. Ốc cấy
  3. Hardware