Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

RAY TRƯỢT BI 3 TẦNG

           Ray trượt bi 3 tầng  được làm bằng 3 thanh sắt định hình, các thanh sắt này trượt trên hệ thống bi dọc hai bên và có miếng nhựa chặn ở cuối.  Ray trượt bi 3 tầng là chi tiết quan trọng của hộc kéo tủ, bàn..., có 2 màu sắc thông dụng là màu trắng ( xi trắng) và màu đen (sơn tĩnh điện).

ball bearing runner 3 steps

Ray trượt bi 3 tầng
RAY TRƯỢT BI 3 TẦNG


RAY TRƯỢT BI 3 TẦNG
RAY TRƯỢT BI 3 TẦNG

General information on ball-bearing full extension runners: Do-It-Yourself with Hettich


BẢNG QUI CÁCH THÔNG DỤNG RAY TRƯỢT BI 3 TẦNG
 
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 30 dày 0.7 (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 36 dày 0.9 (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng bản 40 dày 0.8 (38) (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4210 (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
Ray trượt bi 3 tầng HAMMERED 4510 (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ

Các loại ray trượt khác của ngành gỗ
  1. Ray trượt
  2. Ray trượt bi 2 tầng
  3. Ray trượt bi 3 tầng
  4. Ray trượt âm giảm chấn
  5. Vít bắt ray trượt
  6. Bản lề bật
  7. Vít bắt bản lề