Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

RAY TRƯỢT BI 2 TẦNG

           Ray trượt bi 2 tầng được làm bằng chất liệu thép bào gồm hai thanh sắt được định hình. ray trượt bi 2 tầng được mã kẽm hoặc sơn đen và được trượt bằng 2 hàng bi. Ray trượt bi 2 tầng được tháo ra bằng cách gặt chốt khóa bên trong ray.

ball bearing runner 2 steps

Ray trượt bi 2 tầng
BẢNG QUI CÁCH THÔNG DỤNG RAY TRƯỢT BI 2  TẦNG


STT
MẶT HÀNG
ĐVT
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI


1
Ray trượt bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (10'' ~ 250mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng

2
Ray trượt  bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (12'' ~ 300mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng

3
Ray trượt  bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (14'' ~ 350mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng

4
Ray trượt  bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (16'' ~ 400mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng

5
Ray trượt  bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (18'' ~ 450mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng

6
Ray trượt  bi 2 tầng bản 27 dày 0.8 (20'' ~ 500mm) Trắng / Đen
bộ
 30 bộ/thùng


Các loại ray trượt khác của ngành gỗ
  1. Ray trượt
  2. Ray trượt bi 2 tầng
  3. Ray trượt bi 3 tầng
  4. Ray trượt âm
  5. Bản lề bật
  6. Vít bắt bản lề