Sunday, March 2, 2014

RAY TRƯỢT KÉO HAI CHIỀU

Ray trượt kéo hai chiều hay còn gọi là ray mở hai chiều ( ball bearing runner - two way travel runner)

Ray trượt keo 2 chiều

No comments:

Post a Comment