Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

KEO SỮA CU70

keo sữa Cu70 là loại keo EPI 2 thành phần, độ nhớt 8.000 ~ 12.000, độ rắn 47 ~ 53, pH 6 ~ 8. Keo sữa Cu70 áp dụng cho các ứng dụng ghép gỗ, chuyên dùng cho ghép ngang, dành cho gỗ mềm như cao su, tràm, thông ...và một vài loại gỗ khác có độ cứng trung bình. Qui cách đóng gói: Thùng giấy 20 kg, Xô 25 kg, Thùng phi 250 kg, Tank 1200 kg.

EPI = Emersion Polymer Isocyanate
接着剤
KEO SỮA CU70
KEO SỮA CU70


Kho để keo sữa
Kho để keo sữa
Các loại keo khác

  1. Keo AB
  2. Keo nhiệt
  3. Keo 502
  4. Keo sữa
  5. Keo sữa CH42
  6. xúc tác keo sữa
  7. Keo vàng
  8. Keo chốt mộng
  9. Keo dán Veneer
  10. Keo dán giấy
  11. Keo dán gỗ
  12. Bột trám chét
Nguồn cty Konishi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét