Monday, October 2, 2017

TÁN ỐNG M6x10x17

Tán ống M6x10x17, hay còn gọi tán dài
Tube nut, Coupling nut,
Kacang gandingan,
管螺母,
カップリングナット,
커플 링 너트,

Tán ống M6x10x17
Tán ống M6x10x17

No comments:

Post a Comment