Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

RAY TRƯỢT GIẢM CHẤN

Ray trượt giảm chấn
Soft Close Ball Bearing Drawer Slides
软关闭球轴承抽屉滑轨


Ray trượt giảm chấn
Ray trượt giảm chấn

Các loại ray trượt khác của ngành gỗ
  1. Ray trượt
  2. Ray trượt bi 2 tầng
  3. Ray trượt bi 3 tầng
  4. Ray trượt âm
  5. Bản lề bật
  6. Vít bắt bản lề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét