Thursday, August 17, 2017

RAY TRƯỢT GIẢM CHẤN 250

Ray trượt giảm chấn 250
250 (10") Soft close ball bearing drawer slides
软关闭球轴承抽屉滑轨

Ray trượt giảm chấn 250
Ray trượt giảm chấn 250
  1. Ray trượt
  2. Ray trượt giảm chấn
  3. Ray trượt bi 2 tầng
  4. Ray trượt bi 3 tầng
  5. Ray trượt âm
  6. Bản lề bật
  7. Vít bắt bản lềNo comments:

Post a Comment