Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Ray trượt giảm chấn 300

Ray trượt giảm chấn 300mm, hay còn gọi ray trượt bi giảm chấn 300mm.
300 (12") Soft close ball bearing drawer slides
软关闭球轴承抽屉滑轨

Ray trượt giảm chấn 300mm
Ray trượt giảm chấn 300mm
Các loại ray trượt khác của ngành gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét