Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

KHÓA LỤC GIÁC

Khóa lục giác là một công cụ được sử dụng để mở bu lông và ốc vít với ổ cắm lục giác trong đầu.
allen wrench, hex key, allen wrench
十六进制键

Khóa lục giác
Khóa lục giác
Vật tư ngành gỗ liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét