Monday, August 14, 2017

ĐÊ CHÀ NHÁM TRÒN 5"

Đế chà nhám tròn 5"
5" sanding pad
size: 5/16*24 threads
打磨垫
Đế chà nhám tròn 5"
Đế chà nhám tròn 5" 

Đế chà nhám tròn 5"
Đế chà nhám tròn 5"


Các vật tư khác liên quanNo comments:

Post a Comment