Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Tán lục giác M6

Tán lục giác M6, trọng lượng 1.5g/con ~ 667 con/kg, các tên gọi khác trên thi trường tán 6, đai ốc lục giác 6.

hexagon nut M6, zinc plate
Tán lục giác M6
Tán lục giác M6
Các vật tư ngành gỗ khác liên quan