Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Khóa đa năng

Khóa đa năng 11, 10 và 13 hay còn gọi là cơ lê, trọng lượng 50.4g/con ~ 20 cái/kg.

Khóa đa năng

Các loại vật tư khác liên quan
  1. Khóa 13
  2. Khóa 17
  3. Khóa lục giác 4x80mm