Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Khóa đa năng

Khóa đa năng 11, 10 và 13 hay còn gọi là cơ lê, trọng lượng 50.4g/con ~ 20 cái/kg.

Khóa đa năng

Các loại vật tư khác liên quan
  1. Khóa 13
  2. Khóa 17
  3. Khóa lục giác 4x80mm