Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Nhám vải cây K51 x 52" x 50YD x 60#

Nhám vải cây K51 x 52" x 50YD x 60# dùng để làm phẳng và chà phá bề mặt gỗ. Giá bán 4.500.000đ/cây.

Nhám vải cây K51 x 52" x 50YD x 60#
Nhám vải cây K51 x 52" x 50YD x 60#
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Vật tư chà nhám
  2. Nhám thùng
  3. Nhám tờ
  4. Nhám tăng
  5. Nhám băng
  6. Nhám bo JB5 x 6 x 12.5