Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Thước cuộn TAJIMA - 3m6

Thước cuộn TAJIMA - 3m6 hay còn gọi là thước dây nhật.
Tajima tape measure.
Thước cuộn TAJIMA - 3m6
Dụng cụ ngành gỗ liên quan
  1. Dụng cụ ngành gỗ
  2. Thước kẹp
  3. Thước dây