Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Đinh đế nhựa trắng 22 x 5mm

Đinh đế nhựa trắng 22 x 5mm, trọng lượng 1,8g/con ~ 555 con/kg.

Đinh đế nhựa trắng 22 x 5mm
Đinh đế nhựa trắng 22 x 5mm
Bài viết liên quan
  1. đinh công nghiệp
  2. tăng đơ
  3. Chân bàn 
  4. Chân ghế