Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Ke góc nhựa, màu đen 3 x 28 x22mm

        Ke góc nhựa, màu đen 3 x 28 x22mm = 3,8g/con, được cùng với dây đai có công dụng khi siết dây đai sẽ không bị bể sản phẩm hoặc trầy xước.


Ke góc nhựa, màu đen 3 x 28 x22mm 
Vật tư đóng gói ngành gỗ liên quan