Saturday, February 18, 2017

Chân đế nhựa 10x15

Chân đế nhựa, tăng đơ,hay tăng đưa 10x15, trọng lượng 4.1g/con ~ 244 con/kg,

Chân đế nhựa 10x15
Chân đế nhựa 10x15
Vật tư ngành gỗ liên quan