Sunday, February 19, 2017

Bản lề lá 1 chiều sáu phân xiken

Bản lề lá 1 chiều sáu phân xiken, trọng lượng 30.5g/cái ~ 33 cái/kg

Bản lề lá 1 chiều sáu phân xiken
Bản lề lá 1 chiều sáu phân xiken
Vật tư ngành gỗ liên quan