Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

HIỆP HỘI RỪNG

          Hiệp hội rừng, The Forest Trust - TFT trước đó tên là Tropical Forest Trust là tổ chức phi lợi nhuận về môi trường toàn cầu, có chức năng giúp công ty có trách trong chuỗi cung ứng sản phẩm liên quan đến rừng.

           Làm việc chủ yếu trong dầu cọ, giấy và bột giấy và gỗ, màn hình TFT làm việc tại các điểm khai thác nguyên liệu thô (rừng, trồng rừng, khai thác đá), thông qua để sản xuất trong các nhà máy và nhà máy để đảm bảo sản phẩm được truy suốt chuỗi cung ứng và người và môi trường được tôn trọng.

         Đa số các nhân viên của tổ chức là trường dựa, làm việc với trồng và nhân viên nhà máy và chủ sở hữu. các đội hỗ trợ kinh doanh TFT của việc với người mua / đội mua sắm và quản lý cấp cao và các đối tác chuỗi cung ứng của họ để hiểu những gì họ có thể làm cho các sản phẩm mã nguồn có trách nhiệm hơn.

Bài viết liên quan

  1. Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp Hồ Chí Minh