Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

MÁY CHÀ NHÁM TRÒN

         Máy chà nhám tròn hay còn gọi là máy chà nhám cóc, là một loại dụng cụ cầm tay. Tên tiếng anh là orbital sander.

MÁY CHÀ NHÁM TRÒN
MÁY CHÀ NHÁM TRÒN
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Dụng cụ cầm tay ngành gỗ
  2. Máy chà nhám tròn chạy điện
  3. Máy chà nhám chạy hơi
  4. Nhám tròn
  5. Nhám tròn lông 5"