Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

VÍT

Vít, tên tiếng anh screw, là một loại ngũ kim dùng để bắt kết nối các chi tiết gỗ lại với nhau.

VÍT
VÍT

  1. Súng bắn vít
  2. Dụng cụ cầm tay
  3. Bu lông