Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

VẬT TƯ THÁO RÁP

         Vật tư tháo ráp là các loại vật tư kết nối các sản phẩm chính lại với nhau. Tên tiếng anh là knock down fittings.
VẬT TƯ THÁO RÁP
VẬT TƯ THÁO RÁP


Bài viết liên quan
  1. Hardware
  2. Ngũ Kim
  3. Đồ gỗ lắp ráp