Friday, August 5, 2016

CẢO KẸP

Cảo kẹp, toggle clamp

Bài viết liên quan

  1. Dụng cụ cầm tay ngành gỗ
  2. Cảo đẩy