Friday, June 10, 2016

VẢI LỌC SƠN

Vải lọc sơn, hay còn gọi là vải lược sơn, chuyên dùng lọc nước sơn, lọc cặn.

VẢI LỌC SƠN
VẢI LỌC SƠN