Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

GỖ UỐN CONG

           Gỗ uốn cong, tiếng anh là bentwood, là thanh gỗ được làm ướt bằng kỹ thuật ngâm hoặc hấp, sau đó uốn cong và khô theo hình dáng hay khuôn mẫu đã định hình từ trước.

UỐN CONG GỖ
UỐN CONG GỖ

How Bent Hardwood's Are Made