Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

HẠT HÚT ẨM

        Hạt hút  ầm, tên tiếng anh là silicagel, là loại vật tư dùng trong đóng gói sản phẩm.

HẠT HÚT ẨM
HẠT HÚT ẨM