Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

THANH TRƯỢT BI

      Thanh trượt bi là loại thanh trượt làm bằng sắt hai bên có hai hàng bi sắt, Thanh trượt có nhiều loại khách nhau và qui cách khác nhau tùy theo chiều rộng ( bản ), chiều dài, độ dày của sắt, màu sắc... Thanh trượt bi có tên tiếng anh là sliding rails hoặc rack rails.

THANH TRƯỢT BI
THANH TRƯỢT BI

  1. Hardware
  2. Ray trượt bi 3 tầng