Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

VÍT HAI ĐẦU RĂNG

Vít hai đầu răng, guzong. hay còn gọi là vít hai đầu ren. Tên gọi khác bằng tiếng anh là Stud Bolt, là chi tiết cơ khí thường được gia công tiện ren ở hai đầu và đoạn thân ở giữa trơn. Chiều dài của vít hai đầu ren không có tiêu chuẩn nào quy định mà thường được chế tạo theo mục đích sử dụng của chúng.

vít hai đầu răng
Vít hai đầu răng

Các qui cách thông dụng vít hai đầu răng M6 x 50, M6 x 60, M6 x 70

Bài viết liên quan
  1. Vít
  2. Ngũ kim và Hardware