Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

VÍT HAI ĐẦU RĂNG

Vít hai đầu răng, guzong. hay còn gọi là vít hai đầu ren.

vít hai đầu răng
Vít hai đầu răng

Các qui cách thông dụng vít hai đầu răng M6 x 50, M6 x 60, M6 x 70

Bài viết liên quan
  1. Vít
  2. Ngũ kim và Hardware