Wednesday, July 29, 2015

GUZONG

        Guzong hay còn gọi là vít có hai đầu răng. Một đầu răng thưa để bắt vào gỗ và một đầu răng nhuyễn để bắt vào sò sắt hay tán cấy.
     
guzong
Guzong

Bài viết liên quan

  1. Vít
  2. Ngũ kim

No comments:

Post a Comment