Friday, July 31, 2015

GẶT TÀN GỖ

Gặt tàn gỗ là loại đồ dùng hút thuốc được làm bằng gỗ.

No comments:

Post a Comment