Friday, May 29, 2015

PAS

Pas hay còn gọi là Pat là loại phu kiện cho đồ gỗ. Pas có nhiều loại kích thước và chất liệu khác nhau.
Furniture bracket

Pas giường
Pas giường
Các bài viết liên quan


No comments:

Post a Comment