Saturday, May 30, 2015

BÀN THÔNG MINH

Bàn thông minh, smart table, là loại bàn có thế tương tác với con người.

bàn thông minh
Bàn thông minh

No comments:

Post a Comment