Search Bar

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

BÀN THÔNG MINH

Bàn thông minh, smart table, là loại bàn có thế tương tác với con người.

bàn thông minh
Bàn thông minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét