Thursday, May 28, 2015

PAT

    Pat hay bas trong ngành gỗ là các chi tiết sản xuất từ sắt, thép hoặc hợp kim. Mục đích là để kết nối, chịu lực hay trang trí.

Bas giường
Bas giường



Bài viết liên quan


No comments:

Post a Comment