Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

T

 • table fitting (n) phụ kiện cho bàn
 • tali (n) gỗ lim
 • tape measure (n) thước dây
 • texture (n) mặt gỗ là kích thước tương đối và sự phân bổ vân gỗ. Mặt gỗ có thể xếp vào loại thô ( vân gỗ lớn), đẹp ( vân gỗ nhỏ ) hoặc đều ( vân gỗ có kích thước đồng đều ).
 • Tensile Strength (n) Lực căng là sức khang lực tác động kno căng cáo đơn vị thớ gỗ theo chiều dài.
 • The Forest Trust - TFT (n) is an international non-profit organisation who help transform supply chains for the benefit of people and nature.
 • thread length (n) chiều dài đường ren
 • thermowood (n) gỗ biến đổi nhiệt
 • tooling (n) dụng cụ
 • toggle clamp (n) cảo đẩy hoặc cảo kẹp
 • timber (n) gỗ tròn
 • tie rack (n) móc treo cà vạt
 • tie, trouser and shirt rack (n) móc treo cà vạt, quần và áo sơ mi
 • tightening distance (n) khoảng cách siết
 • trim cap (n) nắp trang trí
 • trouser rack (n) móc treo quần
 • tennos mortise (n) chốt âm dương
 • two side moulder (n) máy bào hai mặt