Monday, April 6, 2015

SONG TRÒN GỖ

Song tròn gỗ là loại vật tư được làm bằng gỗ. được làm bằng kỹ thuật tiện tròn hay chuốt tròn.


No comments:

Post a Comment