Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

J


  1. Jet dryer (n) Máy sấy với hệ thống các cửa gió.
  2. Jigsaw (n) Cưa sọc cầm tay.
  3. Joinery (n) Đồ gỗ ~ furniture
  4. Joint (n) Mối dán, mối nối, mối ghép, mối hàn
  5. Juvenile (n) gỗ non 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét