Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

TAY NẮM

        Tay nắm là một loại hardware được dùng cho cánh tủ, cửa, hộc kéo... Có nhiều loại tay nắm tủy theo việc mở khác nhau sẽ có tay nắm phù hợp. Phân loại tay nắm theo chất liệu rất đa dạng từ tay nắm kim loại, phi kim loại...

TAY NẮM
TAY NẮM
Các loại tay nắm khác
 1. Tay nắm
 2. Tay nắm tủ
 3. Tay nắm tủ âm
 4. Tay nắm tủ áo
 5. Tay nắm ngăn kéo
 6. Tay nắm tủ bếp
 7. Tay nắm tủ giả cổ
 8. Tay nắm cửa gỗ
 9. Tay nắm cửa kính
 10. Tay nắm tempo
 11. Tay nắm vuông xi cổ
 12. Tay nắm gỗ
 13. Tay nắm gỗ cao su 35x30x24
 14. Tay nắm đồng