Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

THƯỚC DÂY

           Thước dây, tape measure or measuring tape, là dụng cụ đo lường, đường dùng chính là đo chiều dầy, dài hoặc chiều rộng của thanh gỗ, hay để căn cỡ của khuôn, rập... 


thước dây
Thước dây


Bài viết liên quan
  1. Dụng cụ đo lường
  2. Thước kẹp
  3. Cân điện tử