Wednesday, March 25, 2015

CÂN LÒ XO

           Cân lò xo là dụng cụ đo lường, dùng để kiểm tra trọng lượng.


cân lò xo
Cân lò xo


Bài viết liên quan
  1. Dụng cụ đo lường ngành gỗ
  2. Cân điện tử

No comments:

Post a Comment