Sunday, March 22, 2015

MÁY CHÀ NHÁM CẠNH

Máy chà nhám cạnh là loại máy chế biến gỗ, chuyển chà nhám cạnh của sản phẩm gỗ.

Máy chà nhám cạnh
Máy chà nhám cạnh

Bài viết liên quan
  1. Máy chế biến gỗ

No comments:

Post a Comment