Sunday, March 22, 2015

GỖ TRÀM

Gỗ tràm là loại gỗ rừng trồng.


gỗ tràm
Gỗ tràm

Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Gỗ Thông
  3. Gỗ cao su

No comments:

Post a Comment