Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

QUI TRÌNH CHÀ NHÁM

        Qui trình chà nhám là một khâu quan trọng trong sản xuất gỗ. Trước tiên gỗ được chà nhám thô, tiếp theo trà nhám tinh để sơn, chà nhám sơn lót và cuối cùng là đánh bóng. Tuy theo yêu cầu của sản phẩm sẽ có qui trình chà nhám cho phù hợp.

Bài viết liên quan
  1. Nhám vải.
  2. Súng bắn sơn.
  3. Máy trà nhám.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét