Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

KEO NÓNG

       Keo nóng còn gọi là  keo 502 hay keo dán sắt. Tên tiếng anh là cyanoacrylates. Trong ngành gỗ keo nóng được dùng với mùn cưa để trám lỗ đen, vết nứt...

Keo nóng
Keo nóng


Bài viết liên quan
  1. Keo 502
  2. Bột trám trét gỗ