Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

BỘT TRÁM TRÉT GỖ

      Bột trám trét gỗ là loại chất kết dính chuyên dùng để khắc phục các khuyết tật mắt đen, nứt, thiếu cạnh...
 wood mastic, mastic for wood, wood putty, wood fille

bột trám trét gỗ
Bột trám trét gỗBài liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét