Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

GỖ THÀNH PHẨM

           Gỗ thành phẩm, phôi thành phẩm hay gỗ chính phẩm, là sản phẩm chính trong dây truyền sản xuất cưa xẻ. Gỗ thành phẩm có qui cách cụ thể  chiều dài, rộng, dầy được tình bằng mm hay inch.

gỗ thành phầm
Gỗ cao su thành phẩmBài liên quan
  1. Gỗ cao su
  2. Gỗ tràm
  3. Gỗ keo
  4. Gỗ thông
  5. Gỗ Sồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét