Monday, March 16, 2015

GỖ CHÍNH PHẨM

          Gỗ chính phẩm hay còn gọi là gỗ thành phẩm.

Bài viết liên quan
  1. Gỗ nguyên liệu.
  2. Gỗ thành phẩm

No comments:

Post a Comment