Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

GỖ CHÍNH PHẨM

          Gỗ chính phẩm hay còn gọi là gỗ thành phẩm.

Bài viết liên quan
  1. Gỗ nguyên liệu.
  2. Gỗ thành phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét