Saturday, February 28, 2015

Tay nắm vuông

Tay nắm vuông, tay nắm khoen, là một loại hardware, chuyên dùng cho hộc tủ gỗ sồi.tay nắm vuông
Tay nắm vuông

Bài viết liên quan
  1. Tay nắm cánh tủ
  2. Tủ gỗ

No comments:

Post a Comment