Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

XỐP GÓC

Xốp góc, mốp xốp góc, mốp chêm đinh hình là vật tư chuyên chèn lót vào bốn góc của thùng carton để chống móp và trầy, khi vận chuyển hàng đi xa.

Xốp góc


xốp góc
Bản vẽ xốp góc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét